Letní hudební akademie Kroměříž otevřela registraci studentů do nové orchestrální akademie

Novinkou chystaného třetího ročníku kroměřížské Letní hudební akademie je výuka orchestrálních oborů, projekt připravovaný ve spolupráci s pořadateli festivalu Dvořákova Praha. Mladí hudebníci se zde budou připravovat pod vedením předních hráčů České filharmonie a sestaví orchestr „Mladá filharmonie Dvořákovy Prahy“.

Až do 28. února 2020 mají mladí hudebníci možnost podat přihlášku ke studiu Orchestrální akademie. Ta je od nacházejícího třetího ročníku součástí mezinárodní Letní hudební akademii Kroměříž, kterou založil přední český dirigent Tomáš Netopil. Unikátní projekt propojuje mladé hudební talenty se špičkovými českými umělci, kteří jsou přímo lektory akademie a své studenty si osobně pečlivě vybírají.

Orchestrální akademie se uskuteční v Kroměříži od 10. do 16. srpna. Vybraní studenti hry na housle, violy, violoncella, kontrabasy, flétny, hoboje, klarinety, fagoty, lesní rohy, trubky a trombony vytvoří orchestr pod názvem „Mladá filharmonie Dvořákovy Prahy“. Lektory této akademie budou přední hráči České filharmonie, celý orchestr pak povede přímo dirigent Tomáš Netopil.

„Orchestr je natolik unikátní nástroj, že je nesmírně důležité jej zušlechťovat a formovat právě v období mládí, kdy čistá energie stále vítězí a dokáže upozornit nejen na sebe, ale i na budoucnost, která je pevně v jejich rukou,“vyznal se Tomáš Netopil.

Kromě výuky hudby na studenty čekají společná setkání s lektory a hosty akademie, nejrůznější aktivity k rozvoji osobnosti hudebníka, jako je práce s trémou, práce s dechem či media trénink. Vybraní studenti mohou získat stipendium.

Vyvrcholením Orchestrální akademie bude společný koncert ve skleníku Květné zahrady 16. srpna 2020. O měsíc později, 13. září, orchestr vystoupí také na mezinárodním hudebním festivalu Dvořákova Praha, jehož Akademie klasické hudby je spoluorganizátorem Orchestrální akademie.

„Výjimečná součinnost dirigenta Netopila s předními hráči České filharmonie umožní studujícím mladým hudebníkům seznámit se studijním procesem a přípravou koncertního provedení symfonického díla na nejvyšší profesionální a umělecké úrovni. Má-li výsledek práce pedagogů i studentů zaznít na hudebním festivalu evropského významu, kterým Dvořákova Praha bezesporu je, je to pro ně ta nejlepší motivace k investování maximálního úsilí k dosažení očekávaného cíle,“ uvedl za Dvořákovu Prahu Jan Simon.

Akademie je určena pro studenty konzervatoří, vysokých škol a mladé umělce ve věku od 15 do 26 let z České republiky i ze zahraničí. Zájemci o studium letní akademie musí vyplnit přihlášku a přiložit nahrávky požadovaného repertoáru na webu.
Účastníky akademie budou z přihlášených uchazečů vybírat přímo jednotliví lektoři.