Sólové akademie

Sólové akademie

Mezinárodní Letní hudební akademie Kroměříž

14. – 19. 8. 2020

Co jako student LHAK získám?
 • 4,5 dní s lektorem/ min. 4 sólové hodiny / vybraní studenti pracují na komorní hře, mají možnost hrát v orchestru pod vedením dirigenta Tomáše Netopila vedle profesionálních hudebníků (Závěrečný koncert LHAK) nebo vystoupit sólově na koncertu festivalu Hudební Kroměříž.
 • možnost účastnit se jako divák doprovodného koncertního programu LHAK, mohu zažít společná setkání s lektory a hosty LHAK
 • mám možnost využít aktivity rozvoje osobnosti hudebníka ( práce s trémou, dechem, media tréning,..)
 • každý student získá osvědčení o absolvování
Zájemci mohou zasílat PŘIHLÁŠKY, včetně náležitostí a nahrávky do 19. 6. 2020

LHAK je určena studentům konzervatoří, vysokých škol a mladým umělcům. Přihlásit se mohou:

 • HUDEBNÍCI a ZPĚVÁCI do jednotlivých sólových oborů
 • KOMORNÍ SMYČCOVÁ tělesa
 • zájemci o ORCHESTRÁLNÍ akademii
 • studenti a MANAŽEŘI z oblasti hudebního managementu se svými projekty

V roce 2020 nabídne deset oborů a ve spolupráci s Akademií klasické hudby také orchestrální akademii pod vedením Tomáše Netopila.

Lektoři jednotlivých oborů

 • RADEK BABORÁK / BOHDAN ŠEBESTÍK – lesní roh (letos již obor naplněn – proběhne jako součást Horn Festu Praha)
 • IVO KAHÁNEK – klavír
 • JAN MRÁČEK / JIŘÍ VODIČKA – housle
 • KATEŘINA KNĚŽÍKOVÁ – zpěv
 • MICHAELA FUKAČOVÁ – violoncello
 • BARBARA MARIA WILLI – cembalo
 • PAVEL NIKL – viola / komorní hra
 • DAVID MAREČEK – hudební projekty
 • ZDENĚK KLAUDA – klavírní spolupráce
 • LUKÁŠ MOŤKA – trombon
Podrobnosti v sekci Přihlášky – sólové akademie

HOUSLE  –  ZPĚV  –  KLAVÍR  –  VIOLONCELLO  –  VIOLA  –  CEMBALO  –  TROMBON – LESNÍ ROH

KOMORNÍ HRA  –  KLAVÍRNÍ SPOLUPRÁCE  –  HUDEBNÍ MANAGEMENT

Lektoři akademie
Radek Baborak
Radek Baboráklesní roh
Michaela Fukacova
Michaela Fukačovávioloncello
Jiri Vodicka
Jiří Vodičkahousle
Jan Mráček
Jiří Mráčekhousle
Katerina Knezikova
Kateřina Kněžíkovázpěv
Barbara Marie Willi
Barbara Maria Willi
cembalo
Tomas Netopil
Tomáš Netopil
orchestr
David Marecek
David Mareček
hudební projekty
Zdenek Klauda
Zdeněk Klauda
korepetice
Lukas Motka
Lukáš Moťka
trombon
Pavel Nikl
Pavel Nikl
viola / komorní hra
Bohdan Sebestik
Bohdan Šebestík
lesní roh

Zájemci o sólovou akademii se mohou přihlásit pomocí elektronické přihlášky

Výjimečná lokalita

Město Kroměříž – sídlo arcibiskupů

Zázemí akademii poskytují dvě umělecké instituce, Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž a ZUŠ Kroměříž, obě jsou součástí historického srdce města. Barokní prostory v kombinaci s uměním vytváří nezaměnitelného Genia loci. Moravské město, přezdívané též „Hanácké Athény“, své návštěvníky ohromuje krásnými stavbami a unikátními památkami. Arcibiskupský zámek i nádherné zahrady Květná a Podzámecká jsou zapsány na seznamu UNESCO. Město patří k nejvyhledávanějším místům v České republice.

Hudební Kroměříž

Pro širokou veřejnost je určen program festivalu akademie s názvem Hudební Kroměříž. Ten poskytuje setkání s hudbou formou koncertů symfonických a komorních seskupení, ale také nabízí program pro rodiny a doprovodné události v mimořádných exteriérech i interiérech historicky cenného města Kroměříž.