Akademie

Akademie

Mezinárodní Letní hudební akademie Kroměříž

12. – 20. 8. 2021

Studentský orchestr (studenti smyčcových oborů) pod vedením dirigenta Tomáše Netopila bude probíhat paralelně při sólové akademii 13. – 19. 8. 2021 v Kroměříži (koncert 19. 8.), následuje soustředění 11. – 13. 9. 2021 v Praze (koncert na MHF Dvořákova Praha orchestr odehraje pod názvem Mladí filharmonici Dvořákovy Prahy 14. 9. 2021). Spolupořadatelem projektu Orchestrální akademie je Akademie klasické hudby z. ú. (pořadatel MHF DP).

Co jako student LHAK získám?

 • 6 dní s lektorem/ 5 sólových hodin, výjimku tvoří obory zpěv, korepetice, komorní hra, management /
 • studenti smyčcových oborů jsou také členy studentského orchestru, který vede dirigent Tomáš Netopil. Studenti absolvují koncert v Kroměříži, mohou se účastnit soustředění v Praze a hrát jako Mladí filharmonici Dvořákovy Prahy pod vedením Tomáše Netopila na MHF Dvořákova Praha
 • studenti dalších oborů absolvují oborové koncerty pro veřejnost, vybraní frekventanti vystoupí po boku lektorů
 • studenti se mohou účastnit doprovodného koncertního programu festivalu Hudební Kroměříž. Dále zažijí společná neformální setkávání s lektory a hosty LHAK, mohou využít aktivity rozvoje osobnosti hudebníka ( práce s trémou, dechem, media trénink,..)
 • každý student získá osvědčení o absolvování. Lektoři mohou výjimečného studenta nominovat na některé z ocenění akademie. Vybraní studenti mohou být přizváni k účinkování na některém z českých hudebních festivalů.

LHAK je určena studentům konzervatoří, vysokých škol a mladým umělcům. Přihlásit se mohou:

 • HUDEBNÍCI a ZPĚVÁCI do jednotlivých sólových oborů
 • KOMORNÍ SMYČCOVÁ tělesa
 • zájemci o ORCHESTRÁLNÍ akademii
 • studenti a MANAŽEŘI z oblasti hudebního managementu se svými projekty

Čtvrtý ročník mezinárodních mistrovských kurzů nabídne v roce 2021 akademie pro sólové hráče v oborech housle, violoncello, viola, cembalo, kontrabas, klavír, zpěv, korepetice a studium pro hudební manažery, dále LHAK otevírá komorní hru pod vedením Pavla Nikla a smyčcový studentský orchestr pod vedením dirigenta Tomáše Netopila – tento projekt pod názvem Orchestrální akademie spolupořádá Akademie klasické hudby z. ú.

Lektoři jednotlivých oborů

 • IVO KAHÁNEK – klavír
 • JIŘÍ VODIČKA – housle
 • JAN MRÁČEK – housle
 • KATEŘINA KNĚŽÍKOVÁ – zpěv
 • MICHAELA FUKAČOVÁ – violoncello
 • BARBARA MARIA WILLI – cembalo
 • PAVEL NIKL – viola / komorní hra
 • DAVID MAREČEK – hudební management
 • ZDENĚK KLAUDA – klavírní spolupráce
 • PETR RIES – kontrabas
 • TOMÁŠ NETOPIL – vedení orchestru

PŘIHLÁŠKY

budou otevřeny od 1. 2. 2021.

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK 15. 5. 2021

HOUSLE  –  ZPĚV  –  KLAVÍR  –  VIOLONCELLO  –  VIOLA  –  CEMBALO  –  KONTRABAS

ORCHESTRÁLNÍ HRA – KOMORNÍ HRA  –  KLAVÍRNÍ SPOLUPRÁCE  –  HUDEBNÍ MANAGEMENT

Lektoři akademie
Ivo Kahanek
Ivo Kahánekklavír
Michaela Fukacova
Michaela Fukačovávioloncello
Jiri Vodicka
Jiří Vodičkahousle
Jan Mráček
Jan Mráčekhousle
Katerina Knezikova
Kateřina Kněžíkovázpěv
Barbara Marie Willi
Barbara Maria Willi
cembalo
Tomas Netopil
Tomáš Netopil
orchestr
David Marecek
David Mareček
hudební projekty
Zdenek Klauda
Zdeněk Klauda
korepetice
Petr Ries
Petr Ries
kontrabas
Pavel Nikl
Pavel Nikl
viola / komorní hra

Výjimečná lokalita

Město Kroměříž – sídlo arcibiskupů

Zázemí akademii poskytují dvě umělecké instituce, Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž a ZUŠ Kroměříž, obě jsou součástí historického srdce města. Barokní prostory v kombinaci s uměním vytváří nezaměnitelného Genia loci. Moravské město, přezdívané též „Hanácké Athény“, své návštěvníky ohromuje krásnými stavbami a unikátními památkami. Arcibiskupský zámek i nádherné zahrady Květná a Podzámecká jsou zapsány na seznamu UNESCO. Město patří k nejvyhledávanějším místům v České republice.

Hudební Kroměříž

Pro širokou veřejnost je určen program festivalu akademie s názvem Hudební Kroměříž. Ten poskytuje setkání s hudbou formou koncertů symfonických a komorních seskupení, ale také nabízí program pro rodiny a doprovodné události v mimořádných exteriérech i interiérech historicky cenného města Kroměříž.