Akademie

Mezinárodní Letní hudební akademii Kroměříž inicioval dirigent Tomáš Netopil.
Ke spolupráci přizval vrcholné interprety klasické hudby, kteří coby lektoři předávají své zkušenosti nadějným mladým hudebníkům. Akademie je určena studentům konzervatoří, vysokých škol a mladým umělcům. Další aktivity jsou pak cíleny i na žáky ZUŠ.
Letní hudební akademie Kroměříž kromě výjimečného uměleckého vedení studentům nabízí možnost setkávání a sdílení zkušeností vzájemně i s dalšími hosty, veřejné koncerty a laureátům pak účinkování s orchestrem filharmonie.

Pro širokou veřejnost je určen doprovodný program akademie, který poskytuje setkání s hudbou formou koncertů, seminářů a dalších projektů v mimořádných exteriérech i interiérech historicky cenného města Kroměříž.
Akademie je také propojena s hudebním festivalem klasické hudby Hudba v zahradách a zámku Kroměříž.

Tomáš Netopil

Tomáš Netopil umělecký ředitel akademie

Kroměřížský rodák na sebe poutá pozornost hudebního světa coby jeden z nejzajímavějších dirigentů současnosti. Aktuálně působí jako hudební ředitel Aalto Theater a filharmonie v Essenu. Před tím byl šéfdirigentem Opery Národního divadla. Na podzim roku 2017 byl jmenován hlavním hostujícím dirigentem České filharmonie.

Tomáš Netopil studoval hru na housle na Základní umělecké škole i Konzervatoři P. J. Vejvanovského v Kroměříži, poté se věnoval studiu sbormistrovství a dirigování na pražské AMU, kde k jeho učitelům patřil Jiří Bělohlávek.

Mezi světovou elitu ho vynesla řada vítězství v prestižních soutěžích, získal například hlavní cenu americké dirigentské Akademie v Aspenu. Doposud se představil na mnoha scénách předních světových operních domů a orchestrů (Berlínská filharmonie, orchestr Státní opery ve Stuttgartu, Vídeňští symfonikové, Londýnský filharmonický orchestr, Filharmonický orchestr BBC, Orchestr curyšské Tonhalle, Filharmonický orchestr milánské
La Scaly, Sydneyský symfonický orchestr, Královská stockholmská filharmonie, Symfonický orchestr NHK,..)
Vybudovat v Kroměříži kurzy, které by koncentrovaly špičky hudebního světa a talentované studenty na jedno mimořádně hudebně inspirativní místo, byl jeho dlouhodobý sen.

Zdejší prostředí je naprosto jedinečné a velmi inspirativní. Studenti se stanou součástí muzikantské komunity, díky které mohou hudebně sílit.

Výjimečná lokalita

Město Kroměříž – sídlo arcibiskupů

Zázemí akademii poskytují dvě umělecké instituce, Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž a ZUŠ Kroměříž, obě jsou součástí historického srdce města. Barokní prostory v kombinaci s uměním vytváří nezaměnitelného Genia loci. Moravské město, přezdívané též „Hanácké Athény“, své návštěvníky ohromuje krásnými stavbami a unikátními památkami. Arcibiskupský zámek i nádherné zahrady Květná a Podzámecká jsou zapsány na seznamu UNESCO. Město patří k nejvyhledávanějším místům v České republice.