Festival Hudební Kroměříž

Festival Hudební Kroměříž

Letní hudební akademie Kroměříž nabídne pestrý doprovodný program pro širokou veřejnost pod názvem – Hudební Kroměříž, festival klasické hudby.

Festival se uskuteční v termínu 10. – 22. 8. 2020, ale nabídne také prolog – koncert symfonického orchestru s mimořádnými sólisty již 9. 6. 2020 a v listopadu 2020 pak Koncert Budoucí mistři – Ozvěny Letní hudební akademie Kroměříž.

Festival si klade za cíl věnovat se dvěma významným linkám – první z nich je kroměřížský hudební archiv a pak výročí 250. narozenin Ludwiga van Beethovena.

Dlouhodobý záměr je především stmelovat a dramaturgicky propojovat historii se současností, profesionální umělce stavět vedle začínajících a do krásných historických míst zasazovat hudbu kvalitní.

Tři koncertní řady

a další speciální program festivalu
HUDEBNÍ KROMĚŘÍŽ 2020

Orchestrální řada přinese tři koncerty s významnými sólisty i tělesy, zároveň se zde představí laureáti LHAK 2019. Festival dále nabídne komorní řadu s krásnými hudebními lahůdkami. Kroměříž poctí návštěvou významní interpreti s mezinárodním renomé. Tato řada pak nabízí navíc open air koncert zdarma s dalším programem pro širokou veřejnost. Rodinná řada připravila kromě koncertů pro děti i workshop pro rodiny s dětmi a rodinné odpoledne se zážitkovým programem.

Další program pak nabídne besedu a přednášku, ale také tématické tvořivé a hudební dílny v Květné zahradě, nebo zdarma ve veřejném prostoru města Kroměříž.