Přihlášky

Přihlášky

Sólová
akademie

15. – 22. 8. 2020

Orchestrální akademie

10. – 16. 8. 2020 Kroměříž
11. – 13. 9. 2020 Praha

Pasivní účastník

15. – 22. 8. 2020