Přihláška do akademie

Přihláška do akademie

LHAK je určena studentům konzervatoří, vysokých škol a mladým umělcům. Obor hudební projekty je určen manažerům a aktivním hudebníkům se samostatnými projekty (koncerty, festivaly, kurzy,..) již realizovanými, nebo před realizací. Přihlásit se lze prostřednictvím elektronického formuláře níže. Součástí přihlášky může být zaslání nahrávky. Výběr svých studentů určuje lektor.

Termín akademie je
12. – 20. 8. 2021

 • Uzávěrka přihlášek na sólové obory je 30. 5. 2021  

Kurzovné – sólové obory:

Aktivní účastníci hudebních oborů: 8.800,- Kč / 360 € – součástí ceny je ubytování – 8 nocí / u členů orchestru také ubytování v Praze v září (díky spolupráci s Akademií klasické hudby)

/letos výjimečně poskytujeme každému vybranému studentovi stipendium 2.000 z původní ceny 10.800,- Umění je třeba podporovat/

Pasivní účastníci: 200,- Kč na den / EU 10,- € na den /součástí ceny není strava ani ubytování, lze se přihlásit na 6 dní LHAK /sólové a orchestrální akademie/ je možné absolvovat náslechy více oborů, ale vždy jen jeden obor za den/

* Kurzovné se hradí až po potvrzení Vaší účasti pořadatelem a JE NEVRATNÉ
* Studium účastníků z ČR částečně dotuje pořadatel

www.academykromeriz.com
academy@academykromeriz.com
Tel. +420 608 666 139, +420 608 666 138

Nabídka pro aktivní účastníky hudební části:

 • Výjimečné vedení a doprovodný program /vybrané koncerty festivalu LHAK – Hudební Kroměříž/
 • Studenti smyčcových oborů budou po nominaci lektorem také součástí smyčcového komorního orchestru vedeného dirigentem Tomášem Netopilem
 • Individuální poradenství (práce s trémou, mediální trénink, sebeprezentace)
 • Účast na koncertě a možnost být sólistou koncertu, účast v orchestru (smyčce) – více v sekci akademie
 • Studenti s mimořádným talentem mohu získat nominaci na účinkování s filharmonickým tělesem nebo jedno z udělovaných ocenění: Cena Akademie klasické hudby, Cena Zlínského kraje a Cena LHAK  (s doprovodnou finanční částkou)

PODMÍNKY

Klavír, housle, zpěv, violoncello, kontrabas, viola, komorní hra: jakákoliv nahrávka
Cembalo, korepetice (klavírní spolupráce): bez nahrávky
Hudební projekty s Davidem Marečkem: Součástí přihlášky je zaslání stručného popisu projektu, včetně finanční rozvahy. Projekty musí být již existující nebo se záměrem na realizaci.

Lektoři

 • IVO KAHÁNEK – klavír
 • JIŘÍ VODIČKA – housle
 • JAN MRÁČEK – housle
 • KATEŘINA KNĚŽÍKOVÁ – zpěv
 • MICHAELA FUKAČOVÁ – violoncello
 • BARBARA MARIA WILLI – cembalo
 • PAVEL NIKL – viola / komorní hra
 • DAVID MAREČEK – hudební management
 • ZDENĚK KLAUDA – klavírní spolupráce
 • PETR RIES – kontrabas
 • TOMÁŠ NETOPIL – vedení orchestru

Elektronická přihláška


Osobní údaje

Aktuální studium


Dosažené úspěchy

Nahrávka požadovaného repertoáru


nebo

Vaše fotografie

Odesláním přihlášky souhlasíte se zpracováním Vašich osobních údajů, fotografie a nahrávek pořadatelem a jeho smluvních partnerů na tomto projektu, k účelům nutným pro proces realizace Vaší účasti na projektu Letní hudební akademie Kroměříž - tj. ke komunikaci, evidenci zájemců o studium a studentů, propagaci projektů pořadatele, propagaci studenta a výběru studentů ke studiu, propagaci aktivit projektu, kde student účinkuje.