Zdeněk Klauda

Zdeněk Klauda
Zdenek Klauda

Zdeněk Klaudakorepetice

Zdeněk Klauda patří mezi všestranné umělce, v Kroměříži se představí jako vynikající klavírista se schopností předat své zkušenosti v oblasti korepetice ve spolupráci s pěveckou akademií sopranistky Kateřiny Kněžíkové.

Lekce klavírní spolupráce (korepetice) budou zaměřeny na základní principy této disciplíny, tj. uvedení do specifik tohoto oboru a prohloubení znalostí a dovedností v závislosti na pokročilosti frekventanta. Vše bude probíhat v praktické rovině na studovaném repertoáru, který bude odvozen od repertoáru frekventantů pěveckých kurzů.

Účastníci kurzů klavírní spolupráce budou mít samostatné lekce, kde bude probírána fonetika jazyků, ve kterých dané árie či písně jsou napsané, dále pak zásady správné prosodie a její praktické využití při interpretaci textu, bude zde pracováno s partiturami (pokud se bude jednat o interpretaci klavírního výtahu operní árie, či orchestrálního koncertního kusu). Kromě těchto individuálních hodin se budou účastnit i lekcí s pěvci, kde budou aktivně spolupracovat (doprovázet) a ověřovat si v praxi nově nabyté znalosti. Kurzy budou završeny společným koncertem s pěveckou třídou Kateřiny Kněžíkové.

Zdeněk KLauda je aktuálně ve stálém angažmá Národního divadla v Praze. Od dětství se věnoval flétně a hře na klavír, následně studoval i skladbu a obor dirigování. Je absolventem Akademie Múzických umění.

V roce 2008 byl přizván k nastudování Dvořákovy Rusalky v rámci Salcburského festivalu. Od té doby je pravidelně zván do prestižních evropských operních domů (Bavorská státní opera v Mnichově, Semperova opera v Drážďanech, Vídeňská státní opera či Pařížská národní opera). V roce 2012 se podílel na hudebním nastudování Janáčkových Příhod lišky Bystroušky pro festival v Glyndebourne a v další sezóně pak Mozartovy Figarovy svatby tamtéž. Ve stejném roce získal 3. cenu na dirigentské soutěži v rumunské Constantě. Jako asistent spolupracoval mezi jinými s dirigenty, jako jsou Franz Welser-Möst, Kyrill Petrenko, Vladimir Jurowski nebo Tomáš Netopil.

Zdeněk Klauda je specialistou na hudbu předromantických českých skladatelů, pečuje o odkaz Jakuba Jana Ryby a je spoluzakladatelem jeho festivalu. Za nahrávku Rybovo Stabat mater byl oceněn i prestižní cenou Diapason D‘Or.