Centrum vzdělávání

Letní hudební akademie je přirozeným vyústěním a navázáním nejenom na hlubokou uměleckou minulost města Kroměříž, ale také na zdejší hudební instituce – Konzervatoř P. J. Vejvanovského a ZUŠ Kroměříž. Ta je základní uměleckou školou s nejdelším působením ve Zlínském kraji (téměř 140 let dlouhá tradice). Obě školy obdržely cenu biskupa Karla z Lichtenštejna-Kastelkornu, kterou uděluje Klub UNESCO Kroměříž významným tvůrcům z oblasti kultury, výchovy a vzdělávání, organizátorům kulturních akcí a významným mecenášům nekomerčních aktivit.

Jedním z cílů pořadatelů Letní hudební akademie Kroměříž, je vytvářet další platformy pro intenzivní individuální vzdělávání na nejvyšší možné úrovni od žáků ZUŠ až po vysokoškolské studenty v oblasti hudební. S tím souvisí i podpora talentů a úzká spolupráce s hudebními osobnostmi.

V roce 2018 je po tři dny součástí LHAK program MenART. Ten je jedním z projektů Nadačního fondu Magdaleny Kožené na podporu a zviditelnění významu základního uměleckého vzdělávání v České republice.

Stipendijní program MenART míří do základních uměleckých škol s cílem podpořit vyhledávání, rozvoj a podporu mladých talentů a inspirovat pedagogy, kteří se jejich výuce věnují.