Orchestrální akademie

Orchestrální akademie

Určeno studentům konzervatoří, vysokých hudebních škol a mladým umělcům ve věku 15 – 24 let z ČR i zahraničí. Zájemci mohou zasílat PŘIHLÁŠKY, včetně náležitostí a nahrávky          do 31. 5. 2020. 

Studenty vyberou lektoři jednotlivých nástrojových skupin – přední hráči ČESKÉ FILHARMONIE.

Co jako student Orchestrální akademie získám?
  • 7 dní soustředění orchestru v Kroměříži, dělené i hromadné zkoušky, vedení hráčů ČF a dirigenta Tomáše Netopila, zkoušky orchestru v Praze – to je 18 frekvencí obnášejících minimálně 35 hodin. Student Orchestrální akademie získá výjimečnou orchestrální zkušenost, možnost sdílení zážitků, inspirativní prostředí historického města Kroměříž a zkušenost s účinkováním na prestižním mezinárodním festivalu klasické hudby Dvořákova Praha.
  • odehraji 2 koncerty pod vedením dirigenta Tomáše Netopila /Kroměříž, Dvořákova Praha/
  • ubytování v Kroměříži a v Praze
  • možnost účastnit se jako divák doprovodného koncertního programu LHAK, společná setkání s lektory a hosty LHAK
  • vybraní studenti mohou získat stipendium
  • každý student získá osvědčení o absolvování OA
Kurzovné 9.000,- Kč / 350 euro

Orchestrální akademii pořádá Akademie klasické hudby (pořadatel MHF Dvořákova Praha) ve spolupráci s mezinárodní Letní hudební akademií Kroměříž.

Studenti orchestrální akademie vystoupí jako členové MLADÉ FILHARMONIE DVOŘÁKOVY PRAHY v rámci MHF Dvořákova Praha 2020.

Termíny realizace Orchestrální akademie

10. – 16. 8. 2020 – orchestrální akademie / Kroměříž /
16. 8. – Koncert ve Skleníku Květné zahrady / Kroměříž /
11. – 13. 9. 2020 – orchestrální akademie / Praha /
13. 9. – Koncert MHF Dvořákova Praha 2020 VSTUPENKY ZDE
(15. – 22. 8. 2020 – sólové obory LHAK)

Repertoár

Ludwig van Beethoven: Symfonie č. 9 d moll, op. 125

Sólisté: Simona Šaturová, Markéta Cukrová, Petr Nekoranec a Jan Martiník / Pražský filharmonický sbor, sbormistr Lukáš Vasilek

Umělecké vedení projektu, dirigent
Tomáš Netopil

Tomáš Netopil je šéfdirigent a hudební ředitel Essenské filharmonie a hlavní hostující dirigent České filharmonie.

Lektoři a konkurzní materiály
Jakubcova_Irena
I. housleIrena Jakubcová
Kozanek_Marcel
II. housleMarcel Kozánek
Ciprys_Pavel
ViolyPavel Ciprys
Petr_Vaclav
VioloncellaVáclav Petr
Ries_Petr
KontrabasyPetr Ries
Novotny_Roman
Flétny
Roman Novotný
Brozkova_Jana
Hoboje
Jana Brožková
Mach_Jan
Klarinety
Jan Mach
Roskovec_Ondrej
Fagoty
Ondřej Roskovec
Javurkova_Katerina
Lesní rohy
Kateřina Javůrková
Halir_Jaroslav
Trubky
Jaroslav Halíř
Kozanek_Robert
Trombony
Robert Kozánek
Michael Kroutil
Tympány/bicí nástroje
Michael Kroutil

Vznikla v roce 2002 s cílem propagovat a popularizovat české hudební umění v České republice i v zahraničí. Její náplní je šíření kulturních hodnot, podpora cestovního ruchu a rozvoj kultury ve všech jejích oblastech. V neposlední řadě se zaměřuje také na podporu mladých umělců, začínajících hudebníků a mládeže se zájmem o kulturu.

 

Od roku 2008 je pořadatelem mezinárodního hudebního festivalu Dvořákova Praha, který si tak jako celá Akademie klasické hudby vytkl za cíl pečovat společně s partnery a mecenáši o umělecký odkaz českého génia a světově proslulého skladatele Antonína Dvořáka. Svým formátem úspěšně naplňuje ambici zařadit se mezi významné evropské festivaly, na kterých vystupují přední osobnosti světové i tuzemské hudební scény. V přímých i širších souvislostech je programově bytostně napojen na dílo Antonína Dvořáka. Již několik let také festival dává možnost vyniknout mladým talentovaným umělcům do 30 let na velkém festivalovém pódiu v rámci debutového Dne D.

Od roku 2009 vyhlašuje Akademie klasické hudby Cenu Antonína Dvořáka, kterou prostřednictvím Rady akademiků oceňuje tuzemské i světové osobnosti, jež se svým celoživotním dílem nebo mimořádným uměleckým počinem významnou měrou zasloužily o propagaci a popularizaci české klasické hudby v České republice i v zahraničí. Držiteli ocenění jsou Josef Suk, Ivan Moravec, Jiří Kout, Ludmila Dvořáková, Jiří Kylián, Jiří Bělohlávek, Yo-Yo Ma, Richard Novák, Ivan Klánský a Česká filharmonie. Držitelkou Ceny Antonína Dvořáka 2019 je Gabriela Beňačková, která svou cenu převezme na mimořádném koncertě v Rudolfinu dne 21. 4. 2020.

V roce 2016 uspořádala mezinárodní čtyřdenní konference s názvem Cultural Leadership Summit: Prague. Cílem konference bylo nabídnout manažerům v oblasti kultury návody a inspiraci v klíčových oblastech, jako jsou ekonomika uměleckého provozu, fundraising, crowdfunding, strategické a umělecké plánování, marketing a práce s publikem. Dalším z cílů bylo vytvoření každoroční platformy pro setkávání manažerů a navázání dialogu v oblasti kultury a výměny zkušeností. Hlavním lektorem a zaštiťující osobností po odborné stránce byl bývalý dlouholetý prezident Kennedy Centra v USA Michael M. Kaiser, předseda správní rady DeVos Institutu.

V roce 2019 oznámila další rozšíření svých aktivit především se zaměřením na vzdělávání a rozvoj mladých talentovaných umělců. Od roku 2020 se Akademie klasické hudby stává spolupořadatelem prestižní soutěže Concertino Praga, ve spolupráci s dirigentem Tomášem Netopilem vzniká při Letní hudební akademii v Kroměříži projekt Orchestrální akademie s vyústěním do Mladé filharmonie Dvořákovy Prahy.

V rámci vydavatelské činnosti vychází pod hlavičkou Akademie klasické hudby od roku 2018 magazín, bylo vydáno několik hudebních nosičů a kniha pamětí vnuka skladatele Antonína Dvořáka nazvaná Vyznání v F dur.

Projekt inicioval český dirigent a kroměřížský rodák Tomáš Netopil. Ke spolupráci přizval vrcholné interprety klasické hudby, kteří coby lektoři předávají své zkušenosti mladým hudebníkům. Akademie je určena žákům konzervatoří, vysokých škol a mladým umělcům z ČR i zahraničí (v roce 2019 zde studovalo 54 aktivních studentů z osmi zemí světa a 30 studentů pasivních).

V roce 2020 se uskuteční v termínu 10. – 16. 8. část orchestrální a v termínu 15. – 22. 8. jednotlivé sólové obory (violoncello, viola, komorní hra, housle, lesní roh, zpěv, cembalo, klavírní spolupráce, trombón, hudební management).

Lektory budou například Radek Baborák, Kateřina Kněžíková, Dalibor Karvay, Jiří Vodička, Barbara Maria Willi, Michaela Fukačová, Pavel Nikl, Lukáš Moťka, David Mareček a Bohdan Šebestík.

Letní hudební akademie Kroměříž frekventantům nabízí kromě mimořádných osobností také možnosti komplexního rozvoje – setkání se zástupci médií, média tréning, interaktivní besedy, konkurz do orchestru „nanečisto“, komorní hru, práci s trémou.

Smyslem LHAK je také připravit frekventantům další možnosti hudebního růstu a poskytnout jim možnost setkání s praxí. Akademie svými doprovodnými aktivitami upozorňuje na mimořádnou tradici uměleckého vzdělávání na Moravě, věnuje se vzácnému kroměřížskému hudebnímu archivu a od roku 2020 jeho aktivity vyústily v doprovodný program – festival klasické hudby Hudební Kroměříž. www.hudebnikromeriz.cz