Orchestrální akademie

Orchestrální akademie

Studenti smyčcových oborů budou součástí studentského orchestru vedeného dirigentem Tomášem Netopilem

Akademie klasické hudby ve spolupráci s LHAK organizují v rámci 4. ročníku Letní hudební akademie Kroměříž výuku orchestrální hry (OA – orchestrální akademie), ze které vzejde členská základna pro orchestr s názvem Mladí filharmonici Dvořákovy Prahy.
Výuka orchestrální hry se stane součástí celkového výukového programu určeného frekventantům LHAK. Smyslem projektu je zprostředkovat studentům středních a vysokých hudebních škol aktivní zkušenost s profesionální přípravou koncertního provedení studovaných skladeb. Uměleckým vedoucím celé Letní hudební akademie Kroměříž i orchestrální akademie je Tomáš Netopil.

Myšlenka založení Orchestrální akademie v rámci Letní hudební akademie Kroměříž jako pracovní základny Mladých filharmoniků Dvořákovy Prahy vznikla v roce 2019 z iniciativy ředitele Akademie klasické hudby a MHF Dvořákova Praha, klavíristy Jana Simona a dirigenta Tomáše Netopila.

Termíny realizace

13. -19. 8. 2021 – výuková část orchestrálních kurzů / Kroměříž
19. 8. 2021 – koncert v Květné zahradě (památka UNESCO) / Kroměříž
11. – 13. 9. 2021 – orchestrální soustředění /Praha
14. 9. 2021 – Koncert MHF Dvořákova Praha 2021 /Praha

Repertoár

Jan Simon po dohodě s Tomášem Netopilem zadal vytvoření nové kompozice pro toto těleso, kterou vytvoří skladatel Lukáš Sommer a která bude reflektovat Dvořákovské téma s přihlédnutím na tématiku 1100. výročí úmrtí a s ním souvisejícím vznikem oratoria Svatá Ludmila. Její provedení poprvé zazní na koncertě v Kroměříži.

Program koncertů

MLADÍ FILHARMONICI DVOŘÁKOVY PRAHY
TOMÁŠ NETOPIL dirigent
NAREK HAKHNAZARIAN violoncello (MHF Dvořákova Praha 14. 9. 2021)
ADAM KLÁNSKÝ violoncello – držitel Ceny LAHK za rok 2020 (LHAK 19. 8. 2021)
Lukáš Sommer – „Dvořák Airlines“ pro smyčcový orchestr
Josef Haydn – Koncert pro violoncello a orchestr č. 1 C dur Hob. VIIb/1
***
Petr Iljič Čajkovskij – Serenáda pro smyčce C dur op. 48

Umělecké vedení projektu, dirigent
Tomáš Netopil

Tomáš Netopil je šéfdirigent a hudební ředitel Essenské filharmonie a hlavní hostující dirigent České filharmonie.

Vznikla v roce 2002 s cílem propagovat a popularizovat české hudební umění v České republice i v zahraničí. Její náplní je šíření kulturních hodnot, podpora cestovního ruchu a rozvoj kultury ve všech jejích oblastech. V neposlední řadě se zaměřuje také na podporu mladých umělců, začínajících hudebníků a mládeže se zájmem o kulturu.

Od roku 2008 je pořadatelem mezinárodního hudebního festivalu Dvořákova Praha, který si tak jako celá Akademie klasické hudby vytkl za cíl pečovat společně s partnery a mecenáši o umělecký odkaz českého génia a světově proslulého skladatele Antonína Dvořáka. Svým formátem úspěšně naplňuje ambici zařadit se mezi významné evropské festivaly, na kterých vystupují přední osobnosti světové i tuzemské hudební scény. V přímých i širších souvislostech je programově bytostně napojen na dílo Antonína Dvořáka. Již několik let také festival dává možnost vyniknout mladým talentovaným umělcům do 30 let na velkém festivalovém pódiu v rámci debutového Dne D.

Od roku 2009 vyhlašuje Akademie klasické hudby Cenu Antonína Dvořáka, kterou prostřednictvím Rady akademiků oceňuje tuzemské i světové osobnosti, jež se svým celoživotním dílem nebo mimořádným uměleckým počinem významnou měrou zasloužily o propagaci a popularizaci české klasické hudby v České republice i v zahraničí. Držiteli ocenění jsou Josef Suk, Ivan Moravec, Jiří Kout, Ludmila Dvořáková, Jiří Kylián, Jiří Bělohlávek, Yo-Yo Ma, Richard Novák, Ivan Klánský a Česká filharmonie. Držitelkou Ceny Antonína Dvořáka 2019 je Gabriela Beňačková, která svou cenu převezme na mimořádném koncertě v Rudolfinu dne 21. 4. 2020.

V roce 2016 uspořádala mezinárodní čtyřdenní konference s názvem Cultural Leadership Summit: Prague. Cílem konference bylo nabídnout manažerům v oblasti kultury návody a inspiraci v klíčových oblastech, jako jsou ekonomika uměleckého provozu, fundraising, crowdfunding, strategické a umělecké plánování, marketing a práce s publikem. Dalším z cílů bylo vytvoření každoroční platformy pro setkávání manažerů a navázání dialogu v oblasti kultury a výměny zkušeností. Hlavním lektorem a zaštiťující osobností po odborné stránce byl bývalý dlouholetý prezident Kennedy Centra v USA Michael M. Kaiser, předseda správní rady DeVos Institutu.

V roce 2019 oznámila další rozšíření svých aktivit především se zaměřením na vzdělávání a rozvoj mladých talentovaných umělců. Od roku 2020 se Akademie klasické hudby stává spolupořadatelem prestižní soutěže Concertino Praga, ve spolupráci s dirigentem Tomášem Netopilem vzniká při Letní hudební akademii v Kroměříži projekt Orchestrální akademie s vyústěním do Mladé filharmonie Dvořákovy Prahy.

V rámci vydavatelské činnosti vychází pod hlavičkou Akademie klasické hudby od roku 2018 magazín, bylo vydáno několik hudebních nosičů a kniha pamětí vnuka skladatele Antonína Dvořáka nazvaná Vyznání v F dur.

Projekt inicioval český dirigent a kroměřížský rodák Tomáš Netopil. Ke spolupráci přizval vrcholné interprety klasické hudby, kteří coby lektoři předávají své zkušenosti mladým hudebníkům. Akademie je určena žákům konzervatoří, vysokých škol a mladým umělcům z ČR i zahraničí (v roce 2020 zde studovalo 68, aktivních studentů z osmi zemí světa a 30 studentů pasivních).

Letní hudební akademie Kroměříž frekventantům nabízí kromě mimořádných osobností také možnosti komplexního rozvoje – setkání se zástupci médií, média tréning, interaktivní besedy, konkurz do orchestru „nanečisto“, komorní hru, práci s trémou.

Smyslem LHAK je také připravit frekventantům další možnosti hudebního růstu a poskytnout jim možnost setkání s praxí. Akademie svými doprovodnými aktivitami upozorňuje na mimořádnou tradici uměleckého vzdělávání na Moravě, věnuje se vzácnému kroměřížskému hudebnímu archivu a od roku 2020 jeho aktivity vyústily v doprovodný program – festival klasické hudby Hudební Kroměříž. www.hudebnikromeriz.cz