Festival Hudební Kroměříž

Festival Hudební Kroměříž

Letní hudební akademie Kroměříž nabídne pestrý doprovodný program pro širokou veřejnost pod názvem – Hudební Kroměříž, festival klasické hudby.

Festival se uskuteční v termínu 10. – 22. 8. 2021. Jeho konkrétní program se v tuto chvíli vyvíjí. S ohledem na konkrétní situaci a možnosti, které budou v létě panovat, je snaha zachovat program v co nejširší nabídce pro hudebníky i širokou veřejnost.

Dlouhodobým záměrem je především stmelovat a dramaturgicky propojovat historii se současností, profesionální umělce stavět vedle začínajících a do krásných historických míst zasazovat hudbu kvalitní.

Koncertní řady

a další speciální program festivalu
HUDEBNÍ KROMĚŘÍŽ 2021

Festival přinese orchestrální a komorní řadu i doprovodný program v podobě besed a setkání pro širokou veřejnost.