Bohdan Šebestík

Bohdan-Šebestík

Bohdan Šebestíklesní roh

Bohdan Šebestík aktuálně působí na univerzitě v Portu – vyučuje lesní roh a AIKIDO na vysoké hudební a dramatické škole ESMAE (Escola Superior de Música e do Espectáculo do Porto). Rovnež hostuje jako profesor na vysokých hudebních školách v Evropské Unii pod programem Erasmus. Působil jako lektor kurzů Hornclass v Novém Strašecí a Praze, vedl hornové semináře v Portugalsku. V roce 2003 a 2012 vedl interpretacní kurzy lesního rohu na Nagoyské Universite Umení v Japonsku. V minulosti pracoval jako profesor lesního rohu na střední hudební škole ARTAVE (Escola Profissional Artistica do Vale do Ave) a na Escola Profissional de Música de Viana de Castelo.

Kroměřížský rodák v hudebním centru Moravy vystudoval konzervatoř v oboru lesní roh a bicí ve vedlejším oboru. Následovalo jeho studium na JAMU, již v té době byl hráčem Státní filharmonie Brno. Úspěšně se účastnil řady soutěží.

Po studiích hrál také ve Státní Opeře v Brně. Od roku 1988 působil v Portugalsku v Lisabonu v mezinárodním orchestru Nová Filarmonia Portuguesa.

Od roku 1989 do 2001 hrál první hornu v Portu v orchestru Regie Cooperativa Sinfonia později jako Orquestra Nacional do Porto. V současné době je sólistou ve stejném orchestru ( dnes Orquestra Sinfonica do Porto – Casa da Música).

Během své profesionální kariéry hrál v několika komorních souborech jako jsou Dechový kvintet Brna, Dechový kvintet v Lisabonu, Komorní sólisté města Porto a další.